RSS na
Příspěvky
Komentáře

2. závod SZL – Landek

Zasněžené listy

V sobotu 27. listopadu se sešlo na shromaždišti asi 100 příznivců orientačního běhu, kteří, alespoň se domnívám, odešli spokojeni, a když ne se svými výkony, tak alespoň s pocitem, že pro sebe udělali něco užitečného. Zimní liga se ukázala jako opravdu zimní, se všemi příslušejícími atributy. Své udělala i zcela nová mapa, pionýrský, neoběhaný prostor i zvolený typ závodu (volné pořadí kontrol). Rovněž organizace nezaznamenala významnější problémy, a tak mohl být splněn i časový harmonogram. 

Mladší ročníky mohly poznat (starší si připomenout) dobu, kdy nebylo SI ani PC a časy se počítaly ručně. Výsledky pak tvořily charakteristickou kulisu – papírové girlandy z ústřižků průkazů pověšené někde mezi kůly. Jednoduché, přehledné a účelné (upřímně řečeno nechtěl bych se ale vracet zpět).

Nemohu si však odpustit, při této příležitosti, trochu nostalgie. Když před léty Ernie rozjížděl Ostravskou zimní ligu, tak odhaduji průměrnou účast na 10-20 závodníků na závod (na Těrlickém trojúhelníku nás bylo 5). Rovněž podmínky a zázemí byly velmi spartánské. Po těch několika letech se zimní liga velmi změnila. Výrazně stoupla atraktivita, což se projevilo podstatně vyšší účastí závodníků. Tato záležitost však s sebou nese i značně vyšší nároky na organizaci. Přípravu sobotního závodu jsme zahajovali s teamem ve složení: Jirka Ryšavý, Josef Juřeník a já. Předem jsme si vymezili technicko-organizační úkoly. Jak začaly chodit přihlášky a počet závodníků se přibližoval stovce (ilustrativní je porovnání s normálními závody KŽ – počet závodníků a pořadatelů), začali jsme na závod nahlížet poněkud realističtěji. Naštěstí máme ještě v oddíle  spoustu ochotných lidí, kteří 1-2 dny před závodem bez zaváhání přislíbili pomoc; Honza Soukal a Katka při organizačním zabezpečení a Milan Janča při organizaci parkování (z toho jsme měli opravdu obavu). Za to vše jim patří díky nejen našeho teamu, ale i vlastních závodníků. Asi není nic horšího pro pořadatele jak zklamání z nevydařené akce. To se nám však nestalo. K bezproblémovému průběhu přispěla i ochota provozovatelů restaurace U Sněhoty, kteří nám ji umožnili využít jako shromaždiště. Oboustranná spokojenost nakonec vyústila v pozvání na další závod zimní ligy, takže už můžeme začít připravovat nějakou inovativní myšlenku pro další ročník SZL; zázemí máme zajištěno.

Petr

Komentáře jsou uzavřeny.