RSS na
Příspěvky
Komentáře

Sdělení předsedy

Vážení sportovní přátelé, rodiče dětských členů klubu,

touto formou sdělení se obvykle obracím na vás, na členskou základnu, na začátku závodní sezony, abych připomněl co nás všechno v té sezoně čeká jak z hlediska účasti na závodech a trénincích, tak i z hlediska organizování závodů a tréninků v orientačním běhu.

Letos, v této končící závodní sezoně, kvůli coronavirové pandemii jsme stihli jen zlomek toho, co bylo plánováno. Přesto neklesejme na mysli a věřme, že vše se nakonec v dobré obrátí. Kdy to však bude, nikdo neví. To nám však nemůže bránit v tom, abychom se individuálně, nyní ještě i ve dvojicích neproběhli v lese, v parku, všude, kde to je nebo bude možné. Pro všechny, mladší i starší je nutné si udržet výkonnost, kondici nejen pro možnost závodit, ale prostě jen pro vlastní zdraví, protože pohyb je život.

Funkcionáři na všech stupních, včetně členů našeho výkonného výboru, uvažují jak dále v našem sportu. Jsou diskuze jak v této situaci pořádat závody i tréninky, aby se vyhovělo omezením daná nařízeními vlády.  Asi se vrátíme v nejbližším období zase aspoň k organizování tzv. IMT (individuálních mapových tréninků), abychom nezapomněli jak pracovat s mapou pro OB, která je nedílnou součástí našeho sportovního odvětví.

Na začátku nové soutěžní a tréninkové sezony, která začne příští týden, jsme obvykle začínali se závody SZL (Slezské zimní ligy). Abychom je aspoň trochu nahradili, tak od 17.11. (státní svátek), asi do konce měsíce listopadu, budou v Bělském lese rozneseny kontrolky (papírové s číselným kódem a písmenem), aby jste si vyzkoušeli dvě nebo tři trasy. Pokyn k tomuto IMT bude spolu s mapami rozeslán na členy klubu, rodinné příslušníky a naše příznivce e-mailem. Připomeneme si tímto způsobem naši tradiční akci ke konci závodní sezony a to přebor klubu, který v této době (koncem závodní sezony) jsme obvykle pořádali. Bohužel nám bude chybět ta společenská část této akce, to společné setkání a pokec, který k tomu vždy patřil a patří. Zkusme to proto nahradit aspoň sdílením svých zážitků a zkušeností na sociálních sítích (což někteří již v hojné míře využíváte).

Přeji vám, aby jste neztratili zájem o orienťák i v této složité době, aby jste využívali každé možností se hýbat, nejlépe i s mapou pro OB a hlavně, aby jste dělali vše pro to, aby jste byli zdraví, protože to je základ.

S pozdravem sportu zdar a orienťáku zvlášť zůstává

V Ostravě dne 05.11.2020.

Ing. Josef Juřeník

předseda SK OB Ostrava

 

Komentáře jsou uzavřeny.