RSS na
Příspěvky
Komentáře

APK Bělský les

Vážení návštěvníci Bělského lesa.

Členové Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava, z.s. (www.skob-ostrava.cz) s veřejnou finanční podporou poskytnutou Statutárním městem Ostrava z městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 a ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy a zelení, s.r.o. realizovali projekt

„Zkus si orientační běh v Bělském lese – areál pevných kontrol pro širokou veřejnost“

Tisk a výrobu papírových map je podporován MŠMT a ČOV.

Orientační běh, ale pro začátek to může být jen chůze, je sportovní disciplínou, která vedle pohybových aktivit otestuje orientační schopnosti zájemců všech generací a tímto projektem nabízíme komukoliv, aby si tyto své schopnosti otestoval sám, díky areálu pevných kontrol, které jsme v Bělském lese rozmístili na různých terénních nebo porostových tvarech a objektech.

Před vámi je mapa Bělského lesa pro orienťáky, vyrobená z plastu. Aby jste si mohli podle takové mapy orientaci a hledání kontrol vyzkoušet, tak na zadní straně panelu s touto mapou je plastová kapsa, ve které jsou vloženy papírové výukové mapy APK Bělský les v měřítku 1:10000 (1 cm na této mapě je ve skutečnosti 100 metrů). Fialová kolečka jsou místa, kde je očíslovaný kontrolní bod a ten hledejte vždy uprostřed, v centru kolečka. Reálně na takovém místě najdete hnědě natřený dřevěný hranolek na vrcholu s bíločerveným půleným čtvercem, kde je v bílém poli napsáno číslo kontrolního bodu, podle kterého poznáte, že jste na tom místě, které jste se rozhodli najít.

Na mapách pro orienťáky používáme pro označení terénních a jiných tvarů a objektů různé značky. Jejich vysvětlení – legendu, naleznete na spodním okraji mapy. Bližší vysvětlení a význam mapových značek najdete i na zadní straně mapy spolu s dalšími informacemi. Spolu s mapou jsou i slovní popisy všech 25-ti kontrolních bodů, tedy míst, kde se nachází pevná kontrola . Na přední straně mapy je ve fialovém čtvercovém rastru piktogramový popis všech kontrolních bodů od čísla 31 do čísla 55 (tento popis využívají pouze ti, kteří už něco o orienťáku ví a umí číst piktogramy).

Dvojité kolečko s trojúhelníkem je jedno ze dvou míst, kde se nacházíte a odkud si můžete zvolit směr a trasu postupu.

Příjemnou zábavu a nevšední zážitek z hledání kontrolních bodů vám přejí                                                                                                                                                                                                     Orienťáci ze SK OB Ostrava

Mapa areálu pevných kontrol ke stažení (formát PDF)

 

Pohled na informační tabule v terénu:

APK - Informační tabule

APK informační tabule

APK informační tabule

Komentáře jsou uzavřeny.