RSS na
Příspěvky
Komentáře

Areál pevných kontrol

s podporou města Ostrava městského obvodu Ostrava-Jih a Ostravskými městskými lesy a zelení jsme připravili projekt: „Zkus si orientační běh v Bělském lese – areál pevných kontrol (APK) pro širokou veřejnost“

Orientační běh, pro začátek i jen chůze, je sport, který vedle pohybových aktivit otestuje orientační schopnosti. Kdokoliv si své schopnosti může otestoval sám.

Mapa Bělského lesa pro orienťáky je na stojanech vyrobená z plastu. Aby jste si mohli mapy, orientaci a hledání kontrol vyzkoušet, na zadní straně mapy je plastová kapsa, ve které jsou papírové mapy APK Bělský les v měřítku 1:10000 (1 cm na této mapě je ve skutečnosti 100 metrů).

Fialová kolečka jsou místa, kde je očíslovaný kontrolní bod a ten hledejte vždy v centru kolečka. Reálně na takovém místě najdete hnědě natřený dřevěný hranolek na vrcholu s bíločerveným půleným čtvercem. V bílém poli je napsáno číslo kontrolního bodu, podle kterého poznáte, že jste na tom místě, které jste se rozhodli najít.

Na mapách používáme pro označení terénu a objektů speciální značky. Jejich legendu, naleznete na spodním okraji mapy.  Spolu s mapou jsou slovní popisy všech 25-ti kontrolních míst, kde se nachází pevná kontrola. Na přední straně mapy je ve fialovém čtvercovém rastru piktogramový popis kontrolních bodů od čísla 31 do 55 (tento popis využívají pouze ti, kteří už ví a umí číst piktogramy).

Dvojité kolečko s trojúhelníkem je jedno ze dvou míst, kde se nachází stojany s plastovou mapou a odkud si můžete zvolit směr a trasu postupu.

Mapa areálu pevných kontrol ke stažení (formát PDF)

Pohled na informační tabule v terénu:

APK - Informační tabule

APK informační tabule

APK informační tabule

Komentáře jsou uzavřeny.