RSS na
Příspěvky
Komentáře

Je třeba si přiznat, že máme prostě skvělé děti a mládež. A samozřejmě stejně tak i ty dříve narozené členy našeho Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava, i když o ty v článku dnes s prominutím a úctou k věku nejde. Toť úvodem na téma sport v době covidové.

Bez tréninků zpravidla velmi těžko něčeho ve sportu dosáhnete. Platí to i pro naši orienťáckou mládež (věk od cca 10 do 16 let). Orientační běh je sport nejen o fyzičce, ale řádně zaměstná také mozek. Obojí se velmi hodilo již při první jarní vlně Covid a nyní to platí dvojnásob.

Jak uzpůsobit tréninky tak, aby co nejméně ovlivnily přípravu, měly smysl, řád, aby bylo vše v souladu s mimořádnými opatřeními a nařízeními souvisejícími s Covid-19 a co když časové možnosti trenérů nebude reálné skloubit s tím vším a mnohým dalším? Ano, všichni začali hledat odpovědi na mnohé otázky a situace, které v minulosti řešit nebylo třeba. Ale chytré hlavy si vždy poradí, tedy musí, vždyť naši mladí si to zaslouží. Orientační běh je sport primárně ve venkovním prostředí, v přírodě, tréninky někdy i dvacítky svěřenců nemohly kvůli epidemiologické situaci probíhat standardně hromadně, nebo dokonce v určité době vůbec. Pokud bylo možno, rozdělili se přítomní při trénincích na skupiny, které početně a způsobem pohybu na veřejnosti neodporovaly mimořádným nařízením a opatřením. Organizačně to bylo pravda trochu náročnější, ale zvládlo se.  A když už nebyl reálný ani omezený kontakt, přišla na řadu namísto několika setkání v týdnu „elektronizace“ tréninků – do sportu zasazeného do primárně přírody začaly čím dál více zasahovat „appky“. Trenéři vymysleli tréninkové plány, řádně je rozepsali a dětem i s pokyny zaslali. Na svěřencích pak bylo především naběhat předepsaný počet kilometrů a hlavně, nezapomenout díky přenosu dat přes appku zhmotnit své každodenní úsilí. Trenéři mají tedy o výkonech svěřenců alespoň nějakou představu, když s nimi nemohou být v přímém kontaktu. Tréninkové plány jsou samozřejmě určeny exponované mládeži a pokud kdokoliv z nich nedisponuje speciální appkou, vždy je po ruce e-mail.

Trenéři se holt s novými metodami trénování nějak vyrovnali, děti nemají jak jinak s appkami problém. Čekali byste, že si někdo bude stěžovat a odmítat se nové situaci přizpůsobit? To druhé ani náhodou – mladé naděje, a že jich máme v našem klubu orientačního běhu nemálo, opravdu poctivě trénují a zaznamenané údaje zasílají. Trenéři s radostí vidí, jak děti běhají a připravují se na další řádnou sezonu, která, jak pevně věříme, přijde. Stížností je však několik, ale jak si je přečtete, určitě z nich okamžitě začnete vnímat pozitivitu, krásu lidské duše a dáte našim dětem palec nahoru – chybí si vzájemně a již se nemohou dočkat, až budou moci spolu trénovat a jezdit na závody. Ano, v závodech jsou možná soupeři, ale ti, kteří fandí jeden druhému, vzájemně se podporují a jsou vskutku jeden tým, jehož členové se vzájemně neskutečně obohacují. Určitě na ně můžeme být pyšní, děti Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava nám ukázaly, že vždy je nějaká cesta ze svízelné situace.

Z informací a údajů trenérů SK OB Ostrava, z.s. zpracovala Mgr. Soňa Štětínská – členka SK OB Ostrava.

 

Sdělení předsedy

Vážení sportovní přátelé, rodiče dětských členů klubu,

touto formou sdělení se obvykle obracím na vás, na členskou základnu, na začátku závodní sezony, abych připomněl co nás všechno v té sezoně čeká jak z hlediska účasti na závodech a trénincích, tak i z hlediska organizování závodů a tréninků v orientačním běhu.

Letos, v této končící závodní sezoně, kvůli coronavirové pandemii jsme stihli jen zlomek toho, co bylo plánováno. Přesto neklesejme na mysli a věřme, že vše se nakonec v dobré obrátí. Kdy to však bude, nikdo neví. To nám však nemůže bránit v tom, abychom se individuálně, nyní ještě i ve dvojicích neproběhli v lese, v parku, všude, kde to je nebo bude možné. Pro všechny, mladší i starší je nutné si udržet výkonnost, kondici nejen pro možnost závodit, ale prostě jen pro vlastní zdraví, protože pohyb je život.

Funkcionáři na všech stupních, včetně členů našeho výkonného výboru, uvažují jak dále v našem sportu. Jsou diskuze jak v této situaci pořádat závody i tréninky, aby se vyhovělo omezením daná nařízeními vlády.  Asi se vrátíme v nejbližším období zase aspoň k organizování tzv. IMT (individuálních mapových tréninků), abychom nezapomněli jak pracovat s mapou pro OB, která je nedílnou součástí našeho sportovního odvětví.

Na začátku nové soutěžní a tréninkové sezony, která začne příští týden, jsme obvykle začínali se závody SZL (Slezské zimní ligy). Abychom je aspoň trochu nahradili, tak od 17.11. (státní svátek), asi do konce měsíce listopadu, budou v Bělském lese rozneseny kontrolky (papírové s číselným kódem a písmenem), aby jste si vyzkoušeli dvě nebo tři trasy. Pokyn k tomuto IMT bude spolu s mapami rozeslán na členy klubu, rodinné příslušníky a naše příznivce e-mailem. Připomeneme si tímto způsobem naši tradiční akci ke konci závodní sezony a to přebor klubu, který v této době (koncem závodní sezony) jsme obvykle pořádali. Bohužel nám bude chybět ta společenská část této akce, to společné setkání a pokec, který k tomu vždy patřil a patří. Zkusme to proto nahradit aspoň sdílením svých zážitků a zkušeností na sociálních sítích (což někteří již v hojné míře využíváte).

Přeji vám, aby jste neztratili zájem o orienťák i v této složité době, aby jste využívali každé možností se hýbat, nejlépe i s mapou pro OB a hlavně, aby jste dělali vše pro to, aby jste byli zdraví, protože to je základ.

S pozdravem sportu zdar a orienťáku zvlášť zůstává

V Ostravě dne 05.11.2020.

Ing. Josef Juřeník

předseda SK OB Ostrava

 

Běhejme, to můžeme

využijte nařízené opatření a zákazy (prakticky všeho).

Běhejme individuálně, nejlépe v lese.

Běhejme, zvyšujme svou odolnost a zdokonalujme čtení mapy.

Nenechte se vystrašit. Opatření někdy musí skončit, tak to využijme.

V sobotu jsme uspořádali ráno krátkou trať  v katastru obce Trnávka, na mapě Březiny a odpoledne sprit v Brušperku. Oba závody byly hodnoceny účastníky až na výjimky velmi pěkně. Zejména oba dva nově zmapované závodní prostory na mapách Březina a Brušperk.

Na pondělním plánovaném jednání výkonného výboru jsme kromě přípravy oddílového přeboru,  informacích o podaných žádostech o granty na činnost klubu,  vyhodnotili průběh a přípravu těchto závodů.  Byli pochválení za pomoc a aktivitu při pořádání závodů naši žáci a dorostenci klubu.

Děkujeme nejen jim ale i všem členům klubu, kteří přispěli k pořádání závodu.

 

Závody na 3. 10. 202 jsou připraveny a chystáme se. Pořadatelé si pokud chzějí objednají teplý oběd ve sdíleném souboru. Informace si členové našeho klubu přečtou v mailu, který obdrželi dnes na adresu uvedenou v ORIS.

V sobotu naviděnou

 

Jednání výboru SKOB

V pondělí 7. září projednal výbor SKOB zejména přípravu 5. a 6. závodu PKŽ a přípravu přeboru klubu. Zúčastnila se Eva Juřeníková, které nám poradila několik vychytávek v pořádání závodů a tréninků. Jsme rádi, že se zúčastnila našeho jednání.

10 IMT Černý Les

individuální trénink vytvořil Tomáš Sochor. Tratě budou postaveny ode dneška tj. pondělí do neděle 14. 6.2020.

Rozpis         Trať A      Trať B     Trať C     popisy kontrol všech tratí

Trénink připravil Martin Vojvodík.  Od středy rána je možno trénovat. Kontroly budou v lese do pondělí 8.6. večera.

Trať A           Trať B             Trať C

 

8. IMT  připravili Liba a Eliška Pavlovi s pomocí Toma Vavříka na mapě Kabátice, která je součástí mapy Palkovické hůrky.

Pokyny           Trať A       Trať B      Trať C

6. IMT okruhy Rybí

Od pondělí 11.5 do neděle 17.5 připravil individuální mapový trénink Vašek Petr s pěti okruhy na výřezech mapy Libhošťská hůrka

Výsledky

Pokyny k IMT Rybí

Všechny okruhy na jedné stránce

Okruh A     Okruh B   Okruh C   Okruh D   Okruh E

 

« Novější příspěvky - Starší příspěvky »